Obnov obsah
Po zmene velikosti okna se obsah napravo v IE7 objevi